Multifunkční měření

V rámci provádění inženýrských činností v oblasti techniky prostředí staveb - technická zařízení budov, provádíme též multifunkční měření. Toto měření zahrnuje sledování rychlosti, průtoku, tlaku, teploty a vlhkosti vzduchu v potrubí. Pro měření výše uvedených veličin používáme termickou sondu pro měření proudění s integrovaným měřením teploty a vlhkosti, O 12 mm, s teleskopem, měřící sonda s vrtulkou pro měření rychlostí a průtoků a pilotova trubice pro měření tlaku. Speciálními nástavci s velkoplošnou vrtulí měříme poté pohodlně a přesně rychlosti proudění a průtoky vzduchu na výústkách, ventilech a anemostatech u vzduchotechnických zařízeních.

Protokol o měření a zaregulování výkonových parametrů

Po provedení měření a následného zaregulování na projektované parametry vzduchotechnického a klimatizačního zařízení Vám zpracujeme protokol o měření a zaregulování výkonových parametrů jako nedílnou součást v rámci předávky díla, stavby a následné kolaudace.


FOTO

  
  
  
  
  
  
  
  
  

všechna práva vyhrazena | design od raprint '10