MOTTO

Povinností projektanta je znát a pokoušet se uplatnit ve svých řešeních všechny moderní a dostupné metody zpětného získávání a úspor energie.
Prestižním zájmem konstruktéra budiž využít všech svých schopností pro aplikaci poznaných fyzikálních principů k sestrojení co nejefektivnějších zařízení.
Ctí výrobce a montážníka musí být instalace dokonale funkčního systému.
Provozovatel se prezentuje spokojeností uživatelů či vytvořením požadovaných hodnot parametrů.

Ing. Jiří Frýba

NOVINKY

6.6.2012
Větší pracovní prostory
Náš tým se přestěhoval do nových prostor s větší kancelářskou plochou a kvalitou pracovních podmínek. Způsob práce v typu Open Space nám v současné době více vyhovuje a vnímáme ho jako pozitivní krok k plnění požadavků našich zákazníků.


1.6.2012
Vybavení moderní měřící technikou
Nově jsme vybaveni souborem nové moderní měřící techniky TESTO pro měření parametrů vzduchu ve vzduchotechnice s potřebným příslušenstvím. Pro potřeby zjišťování tepelně technických vlastností staveb a materiálů vlastníme nyní termovizi, zobrazující teploty a vlhkosti povrchů snímaných těles. Pro ověřování hlučnosti namontované vzduchotechniky a klimatizace máme možnost pomocí hlukoměru sledovat hladiny akustického tlaku v předem stanovených vzdálenostech. (viz inženýrské služby)

REFERENCE

    
KONTAKT

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Sídlo společnosti:
Gorkého 1613, 436 01 LITVÍNOV

Tel./fax:
+420 476 701 266
e-mail:
nci@nci.cz
všechna práva vyhrazena | design od raprint '10